ismi Azam Duası

ismi Azam Duası

Duaların en büyüğü olarak bilinen dua İsmi Azam Duası’dır. Onun ile yapılan bütün dualar kabule şayan oldukları için Peygamberlerin haricinde bir takım kimseler Süleyman’ın veziriymiş gibi ondan istifade etmişlerdir.İsmi Azam Duası ile duada bulunanlara istedikleri anında verilmiştir. İsmi Azam Duası öylesine mübarek bir duadır ki önünde hiçbir engel duramaz. Dua dağlara okunsa koskoca dağlar toz duman olur. Denizlere okunsa denizler ateş olur yanarlardı. Çünkü İsmi Azam Duası kınından çıkarılmış keskin bir kılıç gibidir. Gereksiz yere onu kınından dışarı çıkarmamak ancak ve ancak gerekli olduğu zamanlarda ondan yararlanmak gerekmektedir.
Gerekli olduğu zamanlarda İsmi Azam Duası edilmelidir. Ancak olup olmadık geçici ve gereksiz şeyler için kesinlikle kullanılmamalıdır. Tercuman-ı ism-i azam duasında Allah’ın farklı isimleri şefaatçi kılınır ve cehennemin korkunç ateşinden Rahman’a sığınmak bulunur. İsmi Azam duasının ikindi ve sabah namazlarının ardından okunması ise farklı bir tevakkuf özelliğini barındırmaktadır. Tesiri oldukça büyük olan İsmi Azam Duası Allah’a sığınma, yalvarmanın ve yakarmanın en canlı örneğidir.

İsmi Azam Duasının Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm
"Allahümme inni es'elüke ya alimel hafiyye, ve ya men-is-semau bikudretihi mebniyye, ve ya men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve ya men-iş-şemsü vel-kameru binuri celalihi müşrika ve mudıyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü'minetin zekiyye ve ya müsekkine ra'b-el-haifine ve ehl-et-takıyye, ya men havaicul-halki indehü makdıyye, ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubudiyye, ya men leyse lehü bevvabün yunadi vela sahibun yağşa ve la vezirun yu'ti ve la gayruhu rabbün yud'a ve la yezdadu ala kesretil-havaici illa keremen ve cuden ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve a'tini süali inneke ala külli şey'in kadir."

İsmi Azam Duası Türkçe Meali ( Anlamı )

Cenab-ı Haktan başka ilah yoktur. Celil ve Cebbar olan yalnızca O’dur. Allah tüm kullarının durumlarını bilen ve onların kusurlarını örtendir. Gece ile gündüzü birleştiren odur. Tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena da bulunuruz. Allah vardır, Allah tektir ve ortağı yoktur. Biz yalnızca O’na ibadet ederiz. Hz. Muhammed Allah’ın Resulüdür. Hay ve Kayyum O’dur. Ben şahadet ederim ki Sen bizim Rabbimiz ve Halikimizsin. Rabbim beni mağrifet eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah beni rahmetinle yarlığa. Zira sen merhamet gösterenlerin en merhametlisisin

İsmi Azam Duasının Arapçası

Yorumlar